Cheat Codes Pokémon Rubis

“(M)”

0e4e01e3
4458db1c
90a6e9c3
2d8d03e3

“Argent Max”

e51e97c3
7858e4eb

“Tous Badges”

1d01ee84
9ce57772

“Temps jeu Min”

3e185229
f0097fd7
f141e39b
a7d878a9

“Temps jeu Max”

0d5d69f8
95cc3741
fd78c305
6025b609

“Heros Garcon”

054a4043
45842b8f

“Heros Fille”

b41ef057
c06d7d16

“Marcher sur murs”

a2af113f
13171f52
8e883eff
92e9660d

“Vol vers partout”

dda61920
d5eec0bd
70c6f3cc
16235bdf

“Debloq Ile Sud”

916cebd0
8bcf0ab7

“Debloq Grottes Regi”

9559ba74
e999e4c5
d3f0b684
44f6bc5d

“Debloq Ile Mirage”

b9509f52
1b2c8833
00948f4a
9f65a1a2

“PokeNav complet”

66e31915
146834d4
2fe142b7
179ad42e

“Toutes Decorations”

ee4b7edb
2c54067d
69788df2
f560b857
903f4470
9fe94d45
fe6bd879
ea4852f0
5606f8c4
a923d875
18798d04
aef5d109
4b7181d3
4b32e007
c18d969c
ac626047
354cf785
2f0dbc58
f568c9a2
b7ca0a4c
bcc92e13
94ca392b
ed853eaa
6a88ddde
46545d45
7a1bbf77
6ed04cda
7856efb6
7efaf65a
b552fa84
4c2a3ef9
09bf93e0
47ee318a
4ab3e079
3b17be11
226eea42

“Objet 1 PC Max”

458dc267
ee7a6705

“Objet 1 Sac Max”

99a16a27
c4a3783c

“Toutes Balls”

1f0de40c
6332471b
2dafd739
5d796510

“Toutes CT CS”

e68a0d40
da50bbeb
3988a35f
80b8599d
3596b168
5326e1b7
1c91630e
c663e711

“Toutes Baies”

9c95d440
24aa79b3
ed017ea0
621c812d

“Jetons Max”

3d337d6f
47878ac7

“Cendres Max”

e19301dd
8fd6f33a

“Pokeblocs Parfaits”

ed653621
98f3db44
828ede7f
caf50cd3
ee36db6a
9a6bafb6
cbac8999
25557dc9

“Capture facile”

019ca104
70ad1863
49e36659
f0b844b5

“Aucun sauvage”

3b0c8c5e
96fb832d

“Repousse infini”

80e48f6e
5bfa748b

“Rencontre insta”

b6c5368a
08be8ff4
41f6ea73
170dc414

“Re dernier PKM”

b6c5368a
08be8ff4
6fd608d0
b9151d51

“Fuir dresseurs”

b6c5368a
08be8ff4
6fd608d0
b9151d51

“Voler Pokemon”

b6c5368a
08be8ff4
0462ac50
a650457d
af7a9ee0
6ab230e2
8e883eff
92e9660d

“PKM intouchable”

115b10f7
85e796d2
b12a5efc
7205d709
9c8b9ea1
70844121
bc702956
681c6d0e

“Toujours Coup Cri”

fa532e68
b65d37d2

“KO 1 coup”

9d888122
8cfb57d8
6d040c56
da8a8c34
9399012d
3f52d696

“Partage exp”

ccea951c
812305c7

“Gain Exp infini”

9d888122
8cfb57d8
4ca8e938
51d44626

“Sauvages shinies”

ad2753ce
5608f7ea
093ece84
ce99daf5
b19dbbdb
f9b72817
a6a74710
82bd7e29

“Sauvages PKRUS”

9c9e11d8
5adf563d
5c65a830
6cfe125e

“Invers couleurs”

d64b0364
75e7434c
b9d6a4e9
f3b94d86
93840d1a
af214719
bcdcb406
2f2fd763

“Effacer CS”

d5b49b84
f867f3b9
f3fa719f
bf1fdaed

“Apprend ttes CT”

7ecc43f3
d45cdf91
ad86124f
2823d8da
ce1e22a0
d6596b85
ad86124f
2823d8da

“Effacer PKM1 PC”

9d888122
8cfb57d8
c397814d
ecc169da
574dcc50
ac1322ef

“Vider Boite 1”

9d888122
8cfb57d8
826e0572
15426c52

“Vider PC”

9d888122
8cfb57d8
accd8caf
c6700bc8

“Concours Maitre”

0fb48a08
c49d3b94
0e7d91cc
a6274082

“Gagner concours”

1a277444
3fa4215d

“Safari Ball Max”

3477795e
724db6be

“Safari Infini”

9c3e49ee
c57762ce

“Mangeoire infinie”

5e592f03
8a32ca4b

“Eclosion rapide”

63a3cbaa
4f18868d

“Oeuf instantane”

28f4cc8c
03ad3d44

“Dex Region complet”

50ea3576
6d170532
1bf39f44
5750af4a
16fc544f
e1dd88c1
cd32abc4
a3788270
f7f04246
694ac7df
aa695dcd
c4933a43
51db32bc
fe8d11b7
9a3785bc
bc9b6b9d

“Obtenir Dex Nation”

d15848be
015017d9

“Rebattre les Regis”

d3bbc1fa
5f8f3899

“Rebattre Kyog Grou”

7c112816
a0ea196e
e415df19
0c7b29d0

“Rebattre Rayquaza”

4e543e28
ee0a9cd8

“Rebattre Latioas”

1ec46531
bc58670e

“Remettre fuyard”

6dd3bda9
6d06356a

“Bloquer fuyard”

bb774561
b5cd2dfd

“Reobtenir starter”

08e2a762
f4b1ddbe

“Reobtenir Okeoke”

46813a10
82a13fb1

“Reobtenir Morpheo”

a70ce87d
17d64ea0

“Reobtenir Terhal”

dfd98913
b2ccb914

“Rebattre Kecleon”

6ccb41c4
07907246

“Rebattre Voltorbe”

dfd98913
b2ccb914
2563721e
c2a6d3c7

“Barpau facile”

2cd6ca8a
2ff171fb

“Pantheon 100h”

2513d06c
acf2097a
195c5c63
afb6fc54

“100 combat Tour”

8f27fb18
60d0cdfa
edae161c
7b9086b9
fbec1d6e
71e63ddd