7th Dragon III Code VFD USA Cheat Codes

[Max AZ v1.0]
00310C2C 000F423F

[Max DZ v1.0]
10310C30 000003E7

[(SELECT + R)PLAY TIME 0:00:00 v1.0]
DD000000 00000104
00308B94 3F800000
D0000000 00000000

[SP 999,999 v1.0]
002CC600 E59F3004
002CC604 E5853040
002CC608 E12FFF1E
002CC60C 000F423F
001BD74C EB043BAB
001BE570 EB043822

[MANA Cost 0 v1.0]
0019142C E3A00000
001BE7B8 E3A03000
0027B08C E3A01000
0027B090 E5C0100A
0027B094 EAFFFFED

[No Encounter, Press L Instant Encounter v1.0]
E02CC620 00000028
E2841F7D E59F001C
E5900000 E5900000
E5900004 E3100C02
03A00000 15940204
E5840200 E12FFF1E
002CC648 00308164
001D077C EB03EFA7

[Complete Dungeon map of the bottom screen v1.0]
E02CC660 00000040
E3A06000 E92D40FF
E3A07000 E1D502F8
E0600200 E0871200
EBFCBEB8 E3A02001
EBF9AB16 E3A01000
E1A02007 EBFCED04
EBF9B6F5 E2877001
E35700F0 BAFFFFF2
002CC6A0 E8BD80FF
0012343C EB06A487

[Becomes same as the item possession number maximum v1.0]
001B8EDC E1C400B6

[Maximum number of items x99 v1.0]
001FB254 E3A02063
001FB448 E3A02063
001FB5B0 E3A02063
001FB730 E3A02063
001FB8D0 E3A02063

[Always Pre-emptive Attack v1.0]
00199518 EA000041
00199630 E1500000

[Always Critical Hit v1.0]
E02CC6C0 00000060
60606061 003122D8
E92D41EF E51F6010
E5966000 E51F701C
E3A08000 EBFCAB8A
E20810FF EBFCAB75
E1500005 00850004
02800A01 05C091A1
E59600E8 E59610E4
E2888001 E0400001
E0C01097 E1A01440
E0410FC0 E1500008
CAFFFFEF E2844001
002CC720 E8BD81EF
0019B4EC EB04C475